Bonanca

Bonanca je pojam italijanskog porekla koji u bukvalnom prevodu znači – bogata zlatna žila, dok se u prenosnom značenju koristi kada se želi istaći da je određena osoba postigla neočekivani uspeh.

Bitno je istaći, da je potrebno napraviti razliku između pojmova: bonanca i bonaca. Iako oba pojma razlikuje samo jedno slovo, bonanca kao što je pomenuto predstavlja zlatnu žilu, a bonaca predstavlja klimu na moru, odnosno vreme koje je mirno, bez bura i talasa.

Takođe, asocijacija na pojam bonance predstavlja i istoimena popularna američka vestern serija, koja je snimana u prošlom veku. Posle uspeha ove serije, pomenuti pojam je počeo naglo da se sve više upotrebljava.

Na našim područjima se ređe upotrebljava, te se uglavnom koristi kada se govori o pomenutoj seriji, mada se mogu sresti i kafići, barovi, restorani, frizerski i kozmetički saloni, čija imena nose ime “Bonanca”. U Brazilu postoji hotel koji nosi ime “Bonanca”, a postoji i herbicid koji nosi isto ime.

Bonanca u prenosnom značenju opisuje novčani uspeh koji se postigao neočekivano, odnosno tzv. naglo bogaćenje.


Sponzorisano:

Slične definicije