Blavor

Blavor (Ophisaurus apodus, lat.) predstavlja vrstu guštera, nalika na zmiju koji je žuto – smeđe boje, može da raste do 1 m i zaštićena je vrsta. Takođe, u kolokvijalnom govoru, često se može sresti i izraz – “glup kao blavor”.

Blavori pripadaju carstvu Animalia, kolenu Chordata, razredu Reptilia, redu Squamata, porodici Anguidae, rodu Pseudopus, vrsti P. apodus. Imaju i dvojno ime – Pseudopus apodus.

U ribarstvu, blavor predstavlja vrstu morske ribe, tzv. gušter riba, iz porodice Syniodontidae. Na našem području ih najviše ima u blizini Dubrovnika. Glava blavora je veoma slična glavi guštera i šira je od tela, a oči su buljave. Danju blavor najčešće leži na dnu mora i miruje, čak je ponekad i zakopan u pesak, dok noću lovi i kreće se. Hrani se uglavnom drugim ribama. Pored Dubrovnika, blavori su rasprostranjeni na istočnom Atlantiku i u nekim delovima Mediterana.

Blavor koji je nastanjen na kopnu spada u veoma pokretljive gmizavce, te ga je jako teško pratiti. Hrani se uglavnom ženkama guštera, ptičijim jajima, skakavcima, miševima i mnogim drugim insektima.

Kopneni blavori nisu opasni po ljude, a nastanjeni su najčešće po nižim predelima – livadama, poljima, grmljima i po kišnim predelima bez rastinja. Blavori se pare u proleće, a ženke nakon deset nedelja polažu svoja jaja u grmljima, ispod listova i kamenja.


Sponzorisano:

Slične definicije