Autoklav

Autokav je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči clavis, što u prevodu znači – ključ. Ovaj pojam je najprisutniji u oblasti medicine, u kojoj podrazumeva aparat za sterilizaciju. Generalno gledano, autoklav je aparat za zagrevanje sastojaka pod pritiskom, na visokoj temperaturi.

Autoklav se sastoji od metalne posude cilindričnog oblika (oblika lonca), hermetički zatvorene i povezane sa meračem pritiska, termometrom i uređajem za zagrevanje.

U tom aparatu se vrši izvođenje raznih hemijskih reakcija, odnosno, sterilizacija raznih materijala, koji služe u medicinske svrhe. U autoklavu se, pomoću vruće pare, odnosno vlažne toplote koja je pod pritiskom, sterilišu lekovi, hirurški instrumenti i slično.

Sama posuda je dobro hermetički zatvorena, sa ciljem da para nigde ne izlazi.

Autoklav je sastavljen od dvostrukih zidova i poklopca. U sredini unutrašnjeg dela se nalazi komora u koju se stavljaju predmeti spremni za sterilizaciju. Ovaj aparat, pored termometra i manimetra, sadrži i sigurnosni ventil koji reguliše jačinu pritiska.

Najprisutnija su dva načina sterilizacije: sterilizacija suvom toplotom i sterilizacija u autoklavu. Sterilizacija suvom toplotom čisti instrumente i ostalo na temperaturi od 180˚ C (oko 1 h sterilizacije), a sterilizacija u autoklavu obuhvata proces uvođenja vodene pare pod pritiskom. Ovaj način sterilizacije je mnogo efikasniji, jer je zasićena vodena para bolji prenosilac toplotne energije u odnosu na suvi vazduh.

Čisti instrumenti se stavljaju pod paru, na pritisak od 1 bar-a i  na temperaturi od 120˚ C se sterilišu 30 minuta.

Za sprečavanje pregorevanja grejača, jako je bitno proveriti nivo vode u autoklavu. Ukoliko je nivo vode ispod označene granice, mora se sipati destilovana voda u aparat.

Takođe, bitno je istaći da u autoklavu mogu da se sterilišu i upakovani i neupakovani instrumenti.

Autoklavom mora da rukuje obučeno osoblje i da bude upoznato sa svim fazama procesiranja medicinskih instrumenata, počevši od čišćenja, dezinfekcije, sve do sterilizacije. Takođe, podrazumevano je da svaka ordinacija ima ovaj aparat.

Pojam autoklava je takođe i sinonim za dobro poznat ekspres lonac, koji se često upotrebljava u domaćinstvima i poznat je kao lonac za kuvanje na pari, odnosno pod pritiskom. Prvi ovakav lonac, za kuvanje na pari zvao se – Painov lonac, a izumeo ga je D. Papin, 1679. godine.


Sponzorisano:

Slične definicije