Asamblaž

Asamblaž je pojam francuskog porekla, najviše se upotrebljava u umetnosti, a podrazumeva tehniku u vajarstvu. Sam pojam je počeo da se koristi od sredine XX veka, od strane francuskog vajara i slikara Žan Dibifea (Jean Dubuffet), koji je napravio seriju kolaža leptira i nazvao je – „asamblaž otisaka“ (assaemblages d’empreinters, franc.). U vajarstvu se na osnovu pomenutog, par godina kasnije, usvaja i tehnika pod nazivom – asamblaž.

Pored Žana Dibifea, ovu tehniku je početkom dvadesetih godina prošlog veka koristio i Pikaso, kao i ostali kubistički umetnici. Takođe, i ruski umetnik Vladimir Tatlin je 1910. godine stvarao je svoje tzv. „kontra – reljefne“ kompozicije. U Sjedinjenim Američkim Državama, jedan od prvih umetnika asamblaža bio je Louise Nevelson, koji je krajem tridesetih godina prošlog veka stvarao asamblaž od ostataka i komada drveta. Slikar Armando Reveron je jedan od prvih umetnika koji je za pravljenje u upotrebu uveo bambus, žice i kraft papir.

Asamblaž prema definiciji predstavlja posebnu vajarsku tehniku koja obuhvata kolaž raznih vrsta predmeta, u šta se uključuje i stvaranje trodimenzionalne kompozicije od tih predmeta. Ova tehnika se sastoji od više različitih predmeta koji služe ljudima za svakodnevnu upotrebu, odnosno za asamblaž se može reći i da je tzv. prostorni kolaž.

Asamblaž se javlja na tačno kreiranoj podlozi, predstavlja deo vizuelne umetnosti i veoma je slična kolažu, kao tehnici u umetnosti. U okviru asamblaža javlja se i poseban deo, tzv. starežna skulptura, sa svojim zadatkom da pribavlja starudiju i otpatke urbane kulture, te da ih selekcijom i reorganizacijom pretvara u umetničko delo. Pojam asamblaža se vezuje i za pojavu realizma i nastanka njegovog pokreta, a koristi se i kao reakcija na apstraktnu umetnost.

U Muzeju savremenih umetnosti, u Njujorku je 1961. godine predstavljena izložba asamblaža, pod nazivom – „Umetnost asamblaža“. Na njoj je predstavljen rad evropskih umetnika XX veka, među kojima su bili: Braque, Dubuffet, Marcel Duchamp, Picasso i Kurt Schwitters, zajedno sa amerikancima među kojima su bili – George Herms, Bruce Conner i Edward Kienholz.

U najpoznatije umetnike, prvenstveno samo asamblaža, na svetu spadaju sledeći:

 • Arman (1928 – 2007), francuski umetnik, skulptor i slikar;
 • Hans Bellmer (1902 – 1975), nemački umetnik;
 • Wallace Berman (1926 – 1976), ametnički umetnik;
 • Andre Breton (1896 – 1966), francuski umetnik, jedan od osnivača nadrealizma;
 • John Chamberlain (1927 – 2011), umetnik iz Čikaga;
 • Greg Colson (rođen 1956), američki umetnik;
 • Joseph Cornell (1903 – 1972), umetnik iz Njujorka;
 • Rosalie Gascoigne (1917 – 1999), australijski vajar, rođen na Novom Zelandu;
 • Raoul Hausmann (1886 – 1971), austrijski umetnik i pisac;
 • Romuald Hazoume (rođen 1962), umetnik iz republike Benin;
 • George Herms (rođen 1935), američki umetnik;
 • Louis Hirshman (1905 – 1986), umetnik iz Filadelfije;
 • Robert H. Hudson (rođen 1938), američki umetnik;
 • Jasper Johns (rođen 1930), američki umetnik, slikar i vajar;
 • Edward Keinholz (1927 – 1994), američki umetnik;
 • Lubo Kristek (rođen 1943), češki umetnik;
 • Jean – Jacques Lebel (rođen 1936), francuski umetnik;
 • Janice Lowru (1946 – 2009), američki umetnik;
 • Ondrej Mares (1949 – 2008), češko – australijski umetnik;
 • Markus Meurer (1959), nemački umetnik;
 • Louise Nevelson (1899 – 1988), američki umetnik;
 • Minoru Ohira (rođen 1950), japanski umetnik;
 • Meret Oppenheim (1913 – 1985), švajcarski umetnik;
 • Wolfgang Paalen (1905 – 1959), austrijsko – nemačko – meksički umetnik;
 • Robert Rauschenberg (1925 – 2008), američki umetnik;
 • Fred H. Roster (rođen 1944), američki vajar;
 • Betye Saar (rođen 1926), američki umetnik;
 • Alexis Smith (rođen 1949), američki umetnik;
 • Daniel Spoerri (rođen 1930), švajcarski umetnik;
 • Vladimir Tatlin (1885 – 1953), ruski umetnik;
 • Wolf Vostell (1932 – 1998), nemački umetnik;
 • Gordon Wagner (1915 – 1987), američki umetnik;
 • Jeff Wassmann (rođen 1958), američki umetnik;
 • Tom Wesselmann (1931 – 2004), američki umetnik i
 • C. Westermann (1922 – 1981), američki vajar.

Sponzorisano:

Slične definicije