Arijevac – značenje i definicija

Arijevac (Airya – plemenit) je termin koji se koristio u 19. veku pri opisu osobe koja je evropski potomak, tj. osoba “bele rase”, te se u slobodnom govoru moglo čuti: “to opisuje naš arijevski karaketer” / “naša arijevska priroda” / “naša arijevska kultura” itd. Kada se koristio izraz “belac”, odnosio se samo na boju kože, dok se termin “Arijevac” odnosio i na kulturu, nasleđe i način života.

Sredinom V milenijuma pre nove ere se desilo najveće širenje Arijevaca. Plemena su se masovno selila u Evropu, Palestinu i Siriju, a čak su i u Egiptu ostali tragovi arijevske civilizacije. Početkom II milenijuma pre nove ere, desio se drugi talas širenja Arijevaca, prema Balkanu i današnjem Pakistanu.

Arijevci su sebe smatrali, u početku – Sinovima Božijim i svetlosnim ljudima. O Arijevcima pišu i drevni indo – iranski spisi: Vede i Aveste. U njima se piše da je oličenje Zla (Arhimon) u rajsku zemlju (Airyana vaejo) pustio led, hladnoću i sneg, kao posledicu laži. Upravo to je dovelo do seoba Arijevaca, od kojih će kasnije nastati nekoliko naroda. Potomcima Arijevaca se najpre smatraju Iranci, jer su oni pre svih uspeli da sačuvaju kult porodice kao institucije, i porodicu svrstavali u centralnu i duhovnu kategoriju.

Arijevska rasa se prema antropološkom kriterijumu sastojala od pet pod-rasa, odnosno pod-tipova:

  • nordijski tip,
  • dinarski tip,
  • mediteranski tip,
  • istočno – evropski tip i
  • alpinski tip

Smatralo se, a pogotovu su to smatrali nacisti, da arijevska rasa spada u najrazvijeniju rasu ljudi, koja je evoluirala još od svojih majmunolikih predaka, pre svake druge rase, još pre 4 miliona godina. Samim tim smatrali su da sve prednosti koje su Arijevci sa sobom nosili, doprinele su i tome da osnuju čitave civilizacije. U svetskoj istoriji, postojalo je nekoliko civilizacija, koje se bile poznate po civilizovanom načinu života i herojskim delima, među kojima su – Babilon, Sumerija, Egipat, Grčka, Rim, Indija, Kina, Japan. Prva civilizacija je nastala pre pet hiljada godina upravo u Babilonu, i sve ove nabrojane civilizacije, smatra se, nastale su kao potomci Arijevaca.


Sponzorisano:

Slične definicije