Apsolutno

Apsolutno je izraz (prilog) latinskog porekla, nastao od latinske reči apsolutum i u bukvalnom smislu ima dosta značenja, među kojima su: da, svakako, sigurno, izvesno, zaista, bezuslovno, definitivno, doista, nesumljivo (bez sumnje) i slično.

Suprotan pojmu apsolutno je pojam – relativno.

U mnogim sferama društva nauke i svakodnevnice, ovaj pojam je često prisutan i u svakoj od tih sfera, njegovo tumačenje se svodi na isto, tj. da je u pitanju nešto što je tačno, “baš to” i nešto što je prvo u glavno.

U filozofiji, apsolutno podrazumeva prvi i osnovni uzrok svim mogućim pojavama.

Apsolutni alkohol, u hemiji se odnosi na alcokol koji nije razblažen sa vodom, već je čisto jedinjenje (čisti alkohol). Takođe, apsolutna težina nekog tela se meri običnim načinom, bez obzira na njegovu zapreminu.

Fizika, apsolutni sistem označava sistemom u kojem su jedinice – za dužinu (centimetar), za masu (gram) i za vreme (sekund).

U agronomiji, ovaj pojam se koristi za apsolutno tlo, i podrazumeva ono tlo koje se ne može racionalno upotrebiti i koje je samo za neku određenu sadnju, tj. kulturu, kao što je na primer slučaj sa vinogradom.

Matematika se koristi izrazima: “apsolutni broj” i “apsolutna vrednost”. Apsolutni broj je broj koji ima vrednost bez obzira da li mu je predznak plus (+) ili minus (-). Apsolutnu vrednost brojeva je osmislio francuski matematičar Jean – Robert – Argand 1806. godine, od kada je i počela da se koristi. U sociologiji, sreće se izraz – “apsolutno siromaštvo”, koje podrazumeva neposedovanje izvora prihoda i nekretnina da bi se zadovoljile osnovne životne potrebe.

Apsolutna linija siromaštva označena je kao fiksna potrošnja koja je neophodna za zadovoljenje minimalnih potreba za življenje, a koja se vremenom menja samo na osnovu promena cena (hrane, odeće, obuće, stanovanja, zdravstva, obrazovanja, transporta, rekreacije, kulture i ostalog).

U informacionoj tehnologiji, sreće se izraz – “apsolutno referenciranje”, a vezano je za nazive ćelija u Excel-u i kopiranje formula u ostale ćelije. Na primer, ako se jednostavna formula u ćeliji kopira u drugu,  ćelija će se promeniti da bi održavala novi red. Iz tog razloga, da bi se sprečila ova promena, ćelije će se zvati – apsolutno referencirane, što se postiže dodavanjem znaka “$” (dolar) unutar ćelije u formuli. Onda se ni kolona, ni red za obe ćelije neće promeniti kada se kopiraju, jer su apsolutni.

U veb dizajnu postoji pojam apsolutno pozicioniranje. On označava da je element fiksiran relativno na njegov roditeljski element, a ne na celu veb stranicu.


Sponzorisano:

Slične definicije