Anegdota

Anegdota je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči anékdoton, što u bukvalnom prevodu znači – “nije objavljeno”. Anegdota predstavlja vrstu književnosti, koja je osnovana na izvanrednom događaju, uglavnom iz života određene osobe.

Takođe, pod anegdotom se podrazumeva i zanimljiva priča ili događaj o nekoj istorijskoj ličnosti. Kratka je, opisan je neobičan doživljaj i uglavnom ima duhovitu poentu.

Pripovedanje u anegdoti je objektivno i naglašavaju se bitni momenti za dati trenutak. Anegdota predstavlja prozno delo, u kome nije u velikoj meri razvijena radnja, već je u njoj sve svedeno na najmanju moguću meru (događaj, opis, dijalog).

U Antičkoj Grčkoj, anegdotom su nazivana dela koja se nisu objavljivala, već su proistekla iz usmene tradicije, te se njima označavao neštampani rukopis ili deo rukopisa. Rimsko carstvo je pod pojmom anegdote podrazumevao privatnu, odnosno tajnu istoriju iz privatnog života poznatih ljudi, i kao primer se može navesti situacija kada vizantijski istoričar Prokopije opisuje skandale na dvoru cara Justinijana I Velikog. Ovaj književni rad je Prokopije objavio posle careve smrti pod nazivom “Anekdota”, a ponekad je prevođen i kao – “Neobjavljeni memoari”.

U anegdotama domaće književnosti, najviše se pominju sledeće ličnosti: Era, Ćosa i Nasradin Hodža. Pored ova tri lika, često se pominju i grupe ljudi koje su bile predmet ismejavanja (age, popovi, trgovci, begovi, taste i svekrve). U srpskim anegdotama, žrtva ironije je uglavnom bio neprijatelj, upravo iz razloga što je srpski narod vekovima bio pod Turskom, neprijateljskom vlašću, kao žrtva robovanja.

Karakterističan i najviše pominjan lik je upravo Era, koji je bio dovitljivac i osvetnik. On je doskakao agama, begovima i kadijama.

Ćosa je bio prevarant i račundžija, koji je svojom mudrošću pobeđivao jače od sebe.

Nasradin – hodža je bio nesnalažljiv i naivan čovek, ali ipak toliko sposoban da nadmudri svoje neprijatelje.

Naše najpoznatije narodne anegdote su: “Ero s onoga svijeta”, “Ero i kadija”, “Ero i Turčin”, “Ćosa i ugursuz”, “Bolje smokve nego rotkve”, “Pun tanjir vode”, “Šljive za đubre” i mnoge druge.


Sponzorisano:

Slične definicije