Androfobija

Androfobija je pojam grčkog porekla, nastao od dve grčke reči: anēr i phóbos, a označava (generalno), strah ili bekstvo. Androfobija se definiše kao strah od ljudi (preciznije, od osoba muškog pola – muškaraca), a androfob označava osobu koja se plaši muškaraca.

Fobija predstavlja poseban oblik straha vezan z aodređene objekte, mesta, dešavanja, situacije ili aktivnosti. Medicinski objašnjeno, fobija predstavlja nervno stvaranje simptoma straha sa različitim stepenom od teškoće, preko panike, sve do nervnog rastrojstva. Fenomen androfobije izučava psihijatrija, koja tvrdi da se ova fobija javlja kao posledica određenog stresnog ili traumatskog iskustva iz detinjstva ili čak i zbog prisustva situacija zlostavljanja (fizičkog, verbalnog ili psihičkog), majke ili neke druge ženske osobe od strane muškaraca.

Pored androfobije, sledeće fobije su registrovane u psihijatriji:

 • ablutofobija (stah od kupanja)
 • agateofobija (strah od ludila)
 • agirofobija (strah od ulica i raskrsnica)
 • agrafobija (strah od seksualnog zlostavljanja)
 • agrizofobija (strah od divljih životinja)
 • ajibofobija (strah od palindroma)
 • algofobija (strah od bola)
 • aliumofobija (strah od belog luka)
 • alektrofobija (strah od pilića)
 • alodoksafobija (strah od mišljenja)
 • agorafobija (strah od otvorenih prostora)
 • aerofobija (strah od letenja)
 • akvafobija (strah od vode)
 • akrofobija (strah od visine)
 • aliurofobija (strah od mačaka)
 • amaksofobija (strah od vozila i vožnje)
 • ambulofobija (strah od hodanja)
 • anglofobija (strah od Engleske)
 • angrofobija (strah od ljutnje)
 • ankraofobija (strah od vetra)
 • antofobija (strah od cveća)
 • antropofobija (strah od ljudi)
 • apeirofobija (strah od beskonačnosti)
 • arakibutirofobija (strah od toga da se “buter od kikirikija ne zalepi za nepce”)
 • arahnofobija (strah od paukova)
 • aritmofobija (strah od brojeva)
 • astrafobija (strah od grmljavine)
 • aspidofobija (strah od zmija)
 • atelofobija (strah od nesavršenosti)
 • aulofobija (strah od flauta)
 • aurofobija (strah od zlata)
 • autofobija (strah od samog sebe)
 • apeirofobija (strah od beskraja)
 • monofobija (strah od samoće)
 • baizofobija (strah od pada)
 • balistrofobija (strah od projektila)
 • batrahofobija (strah od žaba)
 • belomofobija (strah od igle)
 • bibliofobija (strah od knjiga)
 • blenofobija (strah od neugodnih tečnosti, sluzi)
 • bromidofobija (strah od telesnih mirisa)
 • brontofobija (strah od nevremena)
 • vestiofobija (strah od odela)
 • vikofobija (strah od veštica)
 • gamofobija (strah od braka)
 • galiofobija (strah od Francuza)
 • geliofobija (strah od smeha)
 • glasofobija (strah od javnog nastupa)
 • gimnofobija (strah da će nas neko videti golog)
 • ginekofobija (strah od žena)
 • genofobija (strah od seksa)
 • dadaskalienofobija (strah od odlaska u školu)
 • dementofobija (strah od ludila)
 • dendrofobija (strah od drveća)
 • dentofobija (strah od zubara)
 • decidofobija (strah od donošenja odluka)
 • dikefobija (strah od pravde)
 • dipsofobija (strah od pijenja)
 • dismorfofobija (strah od sopstvene pojave)
 • distihofobija (strah od nesreća)
 • dorafobija (strah od krzna životinja)
 • diksofobija (strah od primanja pohvala)
 • dromofobija (strah od prelaska ulica)
 • efebiofobija (strah od tinejdžera)
 • eisoprofobija (strah od ogledala)
 • ekofobija (strah od sopstvenog doma)
 • eleuterofobija (strah od slobode)
 • eklesiofobija (strah od crkve)
 • emetofobija (strah od povraćanja)
 • enisofobija (strah od kritika)
 • entomofobija (strah od insekata)
 • epistaksiofobija (strah od krvarenja iz nosa)
 • eritrofobija (strah od crvenjenja)
 • ergofobija (strah od rada)
 • eufobija (strah od dobrih vesti)
 • zelofobija (strah od ljubomore)
 • zoofobija (strah od životinja)
 • zeusofobija (strah od Boga)
 • ideofobija (strah od novih ideja)
 • ilingofobija (strah od vrtoglavice)
 • itifalofobija (strah od erekcije)
 • ihtiofobija (strah od riba)
 • jatrofobija (strah od lekara)
 • judeofobija (strah od Jevreja)
 • kopridofobija (strah od prostitucije i polnih bolesti)
 • kaligenofobija (strah od lepih žena)
 • karcinofobija (strah od carcinoma – raka)
 • karnofobija (strah od mesa)
 • katoptorofobija (strah od ogledala)
 • klaustrofobija (strah od zatvorenog prostora)
 • kakofobija (strah od ružnoće)
 • kenofobija (strah od praznog prostora)
 • kinofobija (strah od pasa)
 • kirofobija (strah od rukovanja)
 • klinofobija (strah od kreveta i ležanja u krevetu)
 • koimetrofobija (strah od groblja)
 • koitofobija (strah od polnog odnosa)
 • koprofobija (strah od izmeta)
 • korofobija (strah od plesa i igranja)
 • ksenoglosofobija (strah od stranih jezika)
 • lalofobija (strah od govora i pričanja)
 • limnofobija (strah od jezera)
 • linonofobija (strah od gajtana i kanapa, vezivanja)
 • ligrofobija (strah od povišenog glasa)
 • lokiofobija (strah od rađanja)
 • mastigofobija (strah od kažnjavanja)
 • medomalakutofobija (strah od gubljenja erekcije)
 • melanofobija (strah od crne boje)
 • melisofobija (strah od pčela)
 • menofobija (strah od menstruacije)
 • mizofobija (strah od prljavštine i zaraze)
 • murifobija (strah od miševa),
 • nekrofobija (strah od bolesti uopšte)
 • niktofobija (strah od mraka)
 • numerofobija (strah od brojeva)
 • nudofobija (strah od nagosti)
 • oneirofobija (strah od snova)
 • ornitofobija (strah od ptica)
 • ofidiofobija (strah od zmija)
 • olfaktofobija (strah od mirisa)
 • ombrofobija (strah od kiše)
 • ortofobija (strah od vlasništva)
 • ohlofobija (strah od gužve)
 • pagofobija (strah od leda)
 • panfobija (strah od svega)
 • papafobija (strah od Pape)
 • paraskevitriskaidekafobija (strah od petka 13.)
 • partenofobija (strah od lepih devojaka)
 • pedofobija (strah od dece)
 • pediofobija (strah od lutaka)
 • peladofobija (strah od ćelavih judi)
 • pekatofobija (strah od greha)
 • penterafobija (strah od svekrve / tašte)
 • pirofobija (strah od vatre)
 • plutofobija (strah od bogatstva)
 • pgofobija (strah od tuđe brade)
 • potamofobija (strah od reke)
 • proktofobija (strah od anusa)
 • prozofobija (strah od napretka)
 • pterigofobija (strah od letenja)
 • sajberfobija (strah od kompijutera)
 • sajprifobija (strah od kurvi)
 • sciofobija (strah od senke)
 • siderodromofobija (strah od vozova)
 • sinofobija (strah d Kineza)
 • skolinofobija (strah od škole)
 • sofofobija (strah od učenja)
 • sitofobija (strah od hrane)
 • tahofobija (strah od brzine)
 • talmatofobija (strah od močvara)
 • tanatofobija (strah od smrti)
 • tetrafobija (strah od broja 4)
 • tokofobija (strah od rađanja)
 • tonzurofobija (strah od šišanja)
 • trihofobija (strah od kose)
 • triskaidekafobija (strah od broja 13)
 • tripanofobija (strah od injekcija)
 • tropofobija (strah od promena)
 • uranofobija (strah od raja)
 • fotofobija (strah od svetlosti)
 • fobofobija (strah od straha)
 • fazmofobija (strah od duhova)
 • filofobija (strah od zaljubljivanja)
 • filematofobija (strah od ljubljenja)
 • frigofobija (strah od hladnoće)
 • fronemofobija (strah od razmišljanja)
 • hadofobija (strah od pakla)
 • heksakosiohekekontaheksafobija (strah od broj 666)
 • hemofobija (strah od krvi)
 • herpetofobija (strah od gmizavaca)
 • heterofobija (strah od suprotnog pola)
 • hipofobija (strah od konja)
 • hodofobija (strah od putovanja)
 • homiklofobija (strah od magle)
 • hoplofobja (strah od pištolja)
 • hrematofobija (strah od novca)

U medicnskom smislu, fobijama ne pripadaju – ksenofobija (strah od stranaca) i homofobija (strah od homoseksualaca).


Sponzorisano:

Slične definicije