Anatemisati

Anatemisati je pojam grčkog porekla, nastala od grčke reči anatema, koja u bukvalnom prevodu znači: posvetiti, a u osnovnom značenju se tumači kao prokletstvo, kletva. Sam glagol – anatemisati objašnjava bacanje kletve na određenu osobu, odnosno – prokleti je.

Pojam se u najvećoj meri koristio ranije i nije toliko zastupljen u današnjici, iz razloga što su u davnim vremenima, veštičarenje i vampiri bili veoma aktuelni. Danas se ovaj pojam ređe koristi, izuzev u slučaju kada ga koriste crkvenjaci.

Veruje se da prokletstva mogu da nanose vračevi osobe koje se bave vradžbinama, ali i osvetoljubive osobe koje nekome ne žele dobro. Prokletstvo se tumači kao koncentracija zlih sila koje su usmerene najviše na ljude, ali mogu biti usmerene i na stvari, premete, objekte i drugo. Često se prokletstvo usmerava na porodicu, a može biti usmereno i na čitavu jednu naciju, narod.

Verovanje je da se anatemisanjem prizivaju zle sile i duhovi koji svojim radnjama i delovanjem uništavaju život osobe koja je prokleta. Kletve se izgovaraju uglavnom sa velikom dozom mržnje i željom da se osoba koja se proklinje – uništi.

Takođe, glagol – anatemisati se u crkvenom zajedništvu koristi u kontekstu oštre osude, odnosno želje da se određena osoba isključi iz crkvene zajednice. Takve osobe su uglavnom uradile neku nedozvoljenu radnju za koju crkva ne pruža oproštaj, a samim tim i ne omogućava nastavak služenja u istoj.

Antička Grčka je anatemom nazivala žrtvu bogovima, a u pravoslavnoj crkvi označava da onaj koji je primio anatemu izdvojen iz zajednice vernika i predat je na milost ili tzv. “sud Božiji”.

Crkva tada ne odgovara na anatemisanu osobu, već ona sama odgovara pred Bogom.

U rimokatoličkoj crkvi anatema se definiše kao isključenje, odnosno ekskomunikacija.

Crkva prepoznaje dve vrste kazne, a to su – malu i veliku kaznu, odnosno (u pravoslavnoj crkvi), to su – epitimija i anatema.

Kod epitimije, vernik je izdvojen od Svetih tajni i crkvene službe i ova kazna je vremenski ograničena. Kod anateme, vernik je bez vremenskog ograničenja izdvojen iz verske zajednice i samo ako dokaže svoje popravljenje, moguće je ukidanje anateme.

U poznate anatemiste spadaju: Arije, Jovanka Orleanka, Đordano Bruno, Jemeljan Pugačov, Martin Luter, Lav Nikolajevič Tolstoj, Josip Broz Tito i Fidel Kastro.


Sponzorisano:

Slične definicije