Amplifikacija

Amplifikacija je pojam latinskog porekla, nastao od latinske reči amplification, što u prevodu znači – “nešto što je preterano”. Ovaj pojam se najčešće upotrebljava u kontekstu kada je reč o nekom preteranom i opširnom izlaganju, neke određene ideje i slično, pri čemu sekoriste nepotrebne i suvišne reči.

U srpskom jeziku, amplifikacija podrazumeva i širenje, proširenje, razgnanjavanje i sinonim je za širu obradu nečega (tj. razradu). Iscrpno govorničko izlaganje, pri nekoj raspravi ili debati, takođe se svrstava u amplifikaciju.

Amplifikacija u medicini i molekularnoj biologiji podrazumeva umnožavanje jedne kratke definisane DNK sekvence. Kada se DNK sekvence umnože, tj. kopiraju u milione primeraka (uzoraka), onda se u genetici ne pominje umnožavanje, već amplifikacija. Ona predstavlja mehanizam koji vodi do višestrukih kopija hromozomskih regiona, u okviru hromozoma.

Amplifikacija u psihologiji obuhvata fizičke simptome koji utiču na psihološko stanje.

U elektronici amplifikacija obično obuhvata pojačanje nekog signala pomoću eleketronskog uređaja amplifikatora ili pojačala.


Sponzorisano:

Slične definicije