Akronim – značenje i definicija

Akronim je reč grčkog porekla, sastavljena od dve pojedinačne grčke reči – akros, što znači – krajnji ili gornji i onoma, što znači – ime. Akronimi predstavljaju tzv. veštačke skraćenice, sastavljene od početnih slova ili počenih slogova neke složene reči ili više reči, odnosno akronim obuhvata samo početna slova određenog pojma, sastavljenog od više reči.

Akronimi se koriste veoma često u svakodnevnoj terminologiji i te skraćenice su prepoznatljive i jasno opisuju pojmove od kojih su postale. Prema rečniku akronima, iz 1965. godine – „Acronyms, Initialisms and Abbreviations Dictionary“, najduži akronim je bio – ADCOMSUBORDCOMPHIBSPAC. Ovaj akronim je koristila američka mornarica, i bio je skraćenica za „Administrative Command, Amphibious Forces, Pacific Fleet Subordinate Command“.

U terminologiji vezanoj za akronime, javlja se i pojam – rekurzivni akronim, i on u svom proširenom obliku „sadrži sam sebe“. Rasprostranjeni su u velikoj meri među hakerima, a jedan od najpoznatijih je – PHP (hypertext pre – processor). Takođe, akronimi se često upotrebljavaju u davanju imena firmama, nazivima projekata itd.

Suprotni od akronima su bekronimi (backronime, eng.), a bekronimi koji zamenjuju postojeću skraćenicu se nazivaju – anakronimi. Na primer, skraćenica DVD je prvobitno bila skraćenica za Digital Video Disc, onda je bila skraćenica za Digital Versatile Disc, a danas DVD praktično i ne predstavlja skraćenicu ni za šta, iako se zna o čemu je reč.

Postoje i tzv. „lažni bekronimi“, koji predstavljaju prevod koji podseća na original. Na primer, skraćenica RIP je ustvari nastala od latinske rečenice – Requiescat in pace, što se prevodi kao – Počivaj u miru, a „lažni bekronim“ je engleska rečenica – Rest in Peace, koja ima isto značenje. Takođe, imamo primer popularne grupe AC / DC, kojoj je lažni bekronim – Anti – Christ / Devil’s Children ili After Christ, the Devil Comes. Ova skraćenica, ustvari ima veze sa strujom, i nastala je od pojmova naizmenične i istomerne struje – Alternating Current i Direct Current.

Akronima ima mnogo, nekih manje, nekih više poznatih, od kojih su možda najpoznatiji sledeći: RS – Republika Srbija, SAD – Sjedinjene Američke Države, TANJUG – Telegrafska agencija nove Jugoslavije, SKOJ – Savez komunističke omladine Jugoslavije, SKJ – Savez komunista Jugoslavije, GSP – Gradsko saobraćajno preduzeće, AJAX – Asynchronous JavaScript and XLM, NATO – North Atlantic Treaty Organization, FTN – Fakultet tehničkih nauka i mnogi drugi.


Sponzorisano:

Slične definicije