Agreman

Agreman je pojam francuskog porekla, nastao od francuske reči agrément, što u prevodu znači – pristanak. Sam pojam označava posebnu vrstu diplomatskog pristanka. U srpskom jeziku se upotrebljava pod istim nazivom i u istom značenju, tj. označava pristanka predsednika (šefa) države ili ministra spoljnih poslova druge države u cilju prihvatanja akreditovanog predstavnika.

Generalno rečeno, agreman podrazumeva pristanak jedne države da primi određeno lice u svojstvu diplomatskog predstavnika druge države. Izbor šefa misije čini država akreditacije, pri čemu je pre toga neophodna saglasnost prijema, odnosno agremana. U slučaju kada pristanak (agreman) nije vezan za vremenski rok u kojem je u obavezi da se izjasni o zahtevu za izdavanje agremana, praktikuje se da to izjašnjenje bude najduže u roku od 2 – 3 meseca. Tada važi da je ćutanje znak odbijanja, tj. u slučaju da se pristanak u naznačenom roku ne odobri, smatra se da je odbijen ćutanjem.

Država prijema nije obavezna da objašnjava razloge zašto je odbila agreman. U slučaju da država prijema daje pristanak, ona to čini u vidu posebnog diplomatskog načina, a nakon toga predsednik države prijema potpisuje iskaz o imenovanju šefa predsedništva. Po prijemu pristanka, šef misije postaje nepoželjan, a u slučaju odričnog odgovora, znači da se osoba smatra nepoželjnom osobom.

U Protokolarnom priručniku za članove stranih diplomatsko – konzularnih predstavništva i kancelarija međunarodnih vladinih organizacija Republike Srbije, po agremanom stoji da “obaveza države odašiljanja u skladu sa članom 4 Bečke konvencije o diplomatskim odnosima pribavi saglasnost države prijema za ličnost koju želi da akredituje kao šefa svoje diplomatske misije u državi prijema”. Zahtev za saglasnost, odnosno agreman za novog šefa diplomatske misije podnosi se Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije.


Sponzorisano:

Slične definicije