Asketizam je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči askesis, što u prevodu znači – podvig, trening ili vežba, a predstavlja način života koji je sastavljen od odricanja od strasti…

Avans (predujam) je ekonomski termin koji označava plaćanje dela duga unapred. Materijalno se izražava, najčešće, u obliku novca, ali se može dati i u vidu neke druge, zamenljive, stvari koja…

Termin amandman potiče od latinske reči emendare, sa što u prevodu znači – korekcija nekog pravnog dokumenta. Amandman je formalni akt kojim se menja, dopunjuje ili ukida ustavni, odnosno, predlog…

Apokrif predstavlja nekanonsku knjigu, sa tematikom Biblije, zabranjenu od crkvenih vlasti, a koja je najčešće širena u tajnosti. Pojam je paganskog porekla, nastao od grčke reči apokryphos, što u prevodu…

Apsida je pojam, nastao od grčke reči hapsis, što se prevodi kao – luk, svod, spoj, dograditi, a sam termin zastupljen je u arhitekturi, u kojoj označava element, kao deo…

Autizam je biološki razvojni poremećaj mozga koji karakterišu smanjena društvena interakcija, verbalna i neverbalna komunikacija, te ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Javlja se kod dece već u prvim godinama života.…

Animatronik ili animatronici su mehanizirane lutke koje se mogu reprogramirati ili daljinski pokretati. Ako se sećate nežnog E.T.-a ili dinosaurusa iz parka iz doba Jure, znajte da su to samo…

Arenda je vrsta ugovora o zakupu zemljišta. To je dvostrano obavezni ugovor poreklom iz rimskog prava, kojim se jedno lice obavezuje da preda drugom licu na upotrebu i korišćenje svoje…

Asimilacija je termin latinskog porekla, nastao od reči assimilare, što znači – slično. U različitim oblastima ima slična značenja i upotrebljava se u biologiji, psihologiji, fiziologiji, lingvistici, antropologiji, kulturi, sociologiji,…

Aspiracija je termin latinskog porekla i potiče od latinske reči aspiratio, što znači – usisavanje, sisanje, izgovaranje sa hukom, uvlačenje u sebe, a u širem značenju se prevodi i kao…