Apsolvent je termin latinskog porekla koji potiče od latinskog glagola absolvere, što u prevodu znači – završiti. Takođe, apsolvirati, znači – završiti. Apsolventom se oslovljava osoba, odnosno student koji je…

Arijevac (Airya – plemenit) je termin koji se koristio u 19. veku pri opisu osobe koja je evropski potomak, tj. osoba “bele rase”, te se u slobodnom govoru moglo čuti:…

Arhetip je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči archétypon, što u prevodu znači – prauzorak, praslika, prapismo i slično. U svakodnevnom govoru, ovaj izraz se koristi da bi se…

Ateizam je termin grčkog porekla i u doslovnom prevodu znači – „bez Boga“. U širem smislu, ovim terminom je, suprotno značenju termina teizam, označavano odsustvo vere u postojanje božanstava, odnosno…

Apologeta je pojam grčkog porekla, proizašao od grčkih reči apo, što u prevodu znači – prota i reči logos, što znači – reč, i generalno se tumači i prevodi kao…

Asonanca je termin, nastao od latinske reči assonare, što u prevodu znači – “zvučati u skladu”, a sam termin predstavlja stilsku figuru u književnosti i figuru dikcije, koja nastaje kada…

Termin adekvatno vodi poreklo od latinske reči adaequatus što u prevodu znači – odgovarajući, jednak, podudaran, srazmeran. U prenosnom smislu, adekvatno može značiti i – prikladno, primereno, ekvivalentno, podobno, zadovoljavajuće,…

Anamneza je reč grčkog porekla, nastala od grčke reči anamnesis, što u bukvalnom prevodu znači – sećanje. Ovaj pojam se najčešće upotrebljava u medicinskoj terminologiji, gde se definiše kao prikupljanje…

Termin agnostik vodi poreklo iz grčkog jezika i kovanica je dveju reči: α , što u prevodu znači – bez i γνωσις, što znači – znanje, što zajedno, u doslovnom…

Alegorija je pojam grčkog porekla, nastao od grčke reči allegorein, što doslovno znači – drugačije govoriti, odnosno slikovito pričati. Alegorija predstavlja stilsku figure sastavljenu od više metafora, odnosno način prenesenog…